Praktijk Oehoe Logo

Anne-Sophie Horsten

Kinderpraktijk OEHOE!

Anne-Sophie Horsten

Logopedist

Anne-Sophie behaalde in 2016 haar Professionele Bachelor Bedrijfsmanagement. Dit bezorgde haar een brede bedrijfseconomische basis, welke ze aanvulde met de afstudeerrichting Marketing. In januari 2020 studeerde ze af als logopediste aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Tijdens haar studies deed ze ervaring op in meerdere (groeps)praktijken en werkte ze samen met diverse leeftijdsgroepen. Haar grote passie is het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Daarnaast ondersteunt ze ook graag kinderen met articulatiemoeilijkheden en/of een talige achterstand. Anne-Sophie hecht belang aan de uitbreiding van haar vakkennis. Deze tracht ze up-to-date te houden via vakliteratuur, bijscholingen, studiedagen, e.d.
Maak een afspraak